Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe podane w ramach sklepu internetowego Kredowisko – Pracownia ilustracji prowadzonego pod adresem domeny: https://kredowisko.pl.

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator danych

Administratorem podanych przez Klientów danych osobowych jest właściciel sklepu Kredowisko Natalia Konieczka adres: ul. Truflowa 18/1 62-003 Biedrusko prowadząca działalność nierejestrowaną.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

Cel zbierania danych osobowych

Sklep internetowy zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia – podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Klientami umów.

Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy paczką pocztową lub paczkomatem Inpost, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub płatności Blik udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Klientami umów.

Prawa Użytkowników

Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Klienta nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, poza plikami cookies podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.